Hvad?

Denne hjemmeside præsenterer mit arbejde med hhv. Sakral dans og musik, der relaterer til Maria.
Jeg opsøger og besøger mennesker med interesse og erfaring indenfor det felt, og tilstræber at være oprigtig nysgerrig og åben på denne vej.
Man skal derfor ikke forvente teologiske udredninger fra mig, men til gengæld en undersøgende vej ind i den kristne mysterie-tradition med Maria / Sophia som indgang.    Med mysterie-tradition mener jeg den esoteriske retning indenfor kristendommen, der bygger på en selvoplevet erfaring med det guddommelige.

Hvorfor?

Jeg tror på, at vi med egen og fælles opmærksomhed og praksis rettet mod Maria / Sophia vil kunne balancere noget vigtigt indenfor kristendommen – personligt og kollektivt.

Det jeg mener vi med fordel kan balancere i en kristen kontekst, er at ændre flere århundreders mentale fokus på det handlingsorienterede og i stedet vende os mod det, som vi og verden rummer og tilstræbe at forbinde os til alt dette.

Du kan læs mere om mine tanker i menupunktet “Hvorfor”

I virkeligheden er kirkedans en bøn. Kirkedans giver liv i et gudstjenesteliv og i et trosliv.

Dansen er for alle – og Morten kan lede alle ind i den.
Ikke som teknik, men som følelse, der bringer os tættere på det væsentlige. Det hellige.
Morten har blik for det hellige og det menneskelige. Dansen bliver et eksistentielt sted.
At danse kirkedans med Morten Musicus er i den grad ligetil og meget nede på jorden.
Men det er også ret himmelsk.
             Louise Franklin Højlund, forstander på Løgumkloster Refugium

Sakral Dans kan betragtes som en kropslig og ordløs fælles bøn.
Den har rødder tilbage til oldkirkens ældst beskrevne liturgier, hvor der angives hvorledes cirkeldans indgår, og danseformen har de sidste par årtier vundet en del indpas i bl.a. Sverige og Tyskland.

Den består af koreograferede enkle danse til spillet eller indspillet musik, typisk klassisk musik eller folkemusik, men også af og til moderne musik

Sværhedsgraden er fra meget enkel til meget kompleks, og det er således danselederens vurdering hvilke danse, der skal anvendes i de givne sammenhænge.

Læs mere her.

Møde med Maria –
i musik, sang og dans

Jeg opsøger og udøver Maria-relateret musik og danse, som jeg finder rundt omkring i Danmark, Sverige og Tyskland, og jeg tager i stigende grad ud i kirker og i andre sammenhænge og formidler dette materiale.

Jeg er konservatorieuddannet musiker og har i mange år spillet historisk musik – dertil har jeg i Tyskland taget 2 kursus-uddannelser i sakral dans, hver på 1 år.
Udover enkeltstående sange jeg finder eller bliver givet har jeg en næsten uudtømmelig skat af sange jeg kan – eller gerne vil lære  – fra samlingen “Cantigas de Santa Maria”

I middelalderens Europa var Maria den mest populære figur i det religiøse univers og blev dyrket og hyldet af både høj og lav og blandt mænd og kvinder.
I 1200-tallet blev der i det nuværende Spanien skrevet og samlet en masse sange til hendes ære, de såkaldte Cantigas de Santa Maria.
Jeg spiller og synger en del af disse sange, musikken spiller jeg på nogle af datidens instrumenter: Hammerdulcimer, én-håndsfløjter, cittern, strengetamburin, symfonia, sækkepibe, davul mm.

Jeg har også samlet andre sange og danse fra den folkelige tradition.

For kristne mystikere var og er hun en af de vigtige indgange til forståelsen og oplevelsen af Kristus-mysteriet, og mange af sangene kan der knyttes danse til.

Hammer-dulcimer kombineret med een-håndsfløjte

Det er til toner, der forbinder os både med slægters gang og den store stilhed, at vi træder ind i kirken.
Det er sen eftermiddag, og vi afholder fordybelsesdag i Silkeborg kirke.
Og det er Morten, der står i koret og spiller på middelalderinstrumenter i et tonesprog,
der får os til at lytte og til at falde til ro.
Senere leder han taizésange og synger og spiller sange til og om Jomfru Maria på en
bevægende måde.
Han leder os i sakrale cirkeldanse, nænsomt og engageret, så vi som deltagere snart er forbundet i et fællesskab, der sætter sig ud over konventionelle måder at være sammen på.
Dans har en lang tradition i kristendommen. Det mærker vi nu.
Morten Musicus er en yderst kompetent musiker og danseleder og dertil et
hjertevarmt og vidende menneske, som det er en stor glæde at samarbejde med.

Ingrid Mejer Jensen og Inger Margrethe Bonnevie, begge tilknyttede Silkeborg kirke

 

De vigtige ting kan mærkes i kroppen.
Sorg og glæde. Fortvivlelse og håb. Afmagt og fryd.
Vi mennesker er ikke kun hoved. Vi er også krop.
Og kirkedans eller sakral dans er en måde at forkynde evangeliet med kroppen. Det er for alle.
Hvis man ikke har prøvet at danse kirkedans, kan man nemt tro, at det er trin, der skal læres, man kan tænke, at det er flippet, eller at det ikke er noget for mig at danse. Men bagefter siger folk: Det der skal vi igen.
Dansen giver noget fra sig.
I virkeligheden er kirkedans en bøn. Kirkedans giver liv i et gudstjenesteliv og i et trosliv.
Hvad end troen er noget du nærmer dig, eller noget, der er så naturligt som at trække vejret.
Dansen er for alle – og Morten kan lede alle ind i den. Ikke som teknik, men som følelse, der bringer os tættere på det væsentlige. Det hellige.
Han gør det med omsorg og humor.
Med musikalitet og menneskelighed.
Han er professionel og nærværende.
Morten har blik for det hellige og det menneskelige. Dansen bliver et eksistentielt sted.
Og de trin man tager sammen i kredsen, farver den måde vi går videre i livet.
At danse kirkedans med Morten Musicus er i den grad ligetil og meget nede på jorden.
Men det er også ret himmelsk.

Louise Franklin Højlund, forstander for Løgumkloster Refugium

Du kan læse mere om mig her, som
Morten Musicus har jeg denne hjemmeside.