Maria

-centrum i middelalderens Europa

Et af den protestantiske kirkes særkender er dens manglende fokus på Jomfru Maria.
Tilbedelsen af Maria har gennem historien haft stor betydning, og hun har en central position i både den romersk-katolske og de ortodokse kirker.
I enhver ortodoks kirke er Marias ikon placeret til venstre for Jesu-ikonen ved indgangen til alteret.
De troende beder forskellige bønner og hymner til Maria, særligt kendes Axion Estin.

Cantigas de Santa Maria (“Sange til Jomfru Maria”) er 420 digte med musiknoter, skrevet på en galicisk variant af galicisk-portugisisk under Alfonso X El Sabios (1221-1284), den lærde konge af kongeriget. af Castilien, og tilskrives ham ofte. Det er en af ​​de største samlinger af monofoniske (solo)sange fra middelalderen og er kendetegnet ved, at Jomfru Maria er nævnt i hver eneste sang, mens hver tiende sang er en salme.